De Stichting is ondermeer opgericht om de Coöperatieve Vereniging te ondersteunen en om terreinen in eigendom te kunnen nemen. De Stichting wordt financieel ondersteund door haar donateurs. Donateurs betalen minimaal € 25,- per jaar. Dit zijn zowel particulieren als bedrijven.

De stichting heeft de eerste acht jaar van haar bestaan op bescheiden schaal activiteiten ontplooit. Jaarlijks wordt samen met de Coöperatieve Vereniging een excursie georganiseerd. In het kader van het MDL-project (meervoudig duurzaam landgebruik) werd het project multifunctionele beplantingen uitgevoerd waarbij aanplant van fruit- en notenbomen werd gecombineerd met graslandgebruik. Op meer dan 10 hectare zijn op deze wijze “boomweides” ontstaan met voornamelijk walnoten.