• sdc10835.jpg
  • IMG_9733.jpg
  • sdc10819.jpg
  • 13-2.jpg

De leden die werk uitvoeren in opdracht van de vereniging zijn over het algemeen agrariërs met een eigen bedrijf of zzp-ers, die op deze wijze neveninkomsten genereren. Op die manier komt het geld dat voor natuur en landschap beschikbaar is bij de mensen in het gebied terecht. Dit is voor het draagvlak van natuur en landschap onder de (agrarische) bevolking van groot belang. Door op deze wijze te werken blijft ook de kennis van het beheer van het agrarische landschap in het gebied.

Van de opdrachtnemers wordt verlangd dat ze een gedegen opleiding hebben genoten op het gebied van landschapsonderhoud, de omgang met machines en de Arbo-wetgeving. PAN verzorgt regelmatig cursussen over deze onderwerpen. Verder is het van belang dat de opdrachtnemers er voor zorgen dat ze voldoende verzekerd zijn. 

De opdrachtnemers werken meestal in groepjes van 3 tot 4 personen aan projecten. Ze kunnen daarbij hun eigen tijd indelen en hierdoor optimaal inspelen op o.a. weersomstandigheden. PAN heeft geen gereedschap in eigendom. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden voor PAN gebruiken de opdrachtnemers hun eigen materialen. In enkele gevallen wordt specialistisch gereedschap ingehuurd. De opdrachtnemers sturen nadat een project is afgerond een declaratie aan PAN.