• IMG_0226.jpg
  • IMG_0224.jpg

De Coöperatie PAN neemt werk aan, meestal op basis van een offerte, soms op basis van nacalculatie. Daarnaast heeft de coöperatie landschapselementen van particulieren, gemeente en het waterschap in bruikleen. PAN voert het beheer uit in deze gebieden en regelt de financiering ervan via het ANLb.

Als u werk heeft voor de vereniging of als u landschapselementen in bruikleen wilt geven, kunt u contact opnemen met één van de coördinatoren: Wilco Kwerreveld (tel. 06 25 27 21 17) of Anouk Richters (tel. 0543-565304).

Afhankelijk van het soort werk maken we meestal een afspraak om te bekijken wat er gebeuren moet. Daarnaast bespreken we dan de mogelijkheden voor subsidiëring van de werkzaamheden. Vervolgens maken we een werkplan en een offerte.
Als PAN de opdracht mag uitvoeren vragen wij de benodigde vergunningen en eventuele subsidies aan. Tot slot zetten wij de opdrachtnemers van PAN aan het werk.

Als opdrachtgever hoeft u geen lid van PAN te zijn.