• blankersweg-1.jpg
 • IMG_9472.jpg
 • IMG_0581.jpg

De coöperatie is opgericht voor de praktische uitvoering van natuur- en landschapsonderhoud. Ongeveer 16 leden, overwegend agrariërs, voeren als zelfstandig ondernemer werk uit in opdracht van de coöperatie. De overige leden zijn over het algemeen potentiële opdrachtgevers van PAN, eigenaren dus van landschapselementen, bos of natuur. De coöperatie heeft een algemeen- en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit 9 leden die afgevaardigd zijn door de landbouworganisatie LTO, de wildbeheereenheden, de werkgroep landgoedeigenaren en het platform Natuur en Landschap Oost-Achterhoek. Momenteel bestaat het algemeen bestuur uit de volgende personen:

 • Alfred Scholten 
 • Manfred Keuper
 • Wim Pardijs
 • Herwin Prinsen
 • Jan Stronks
 • Martijn te Brake
 • Henk Wikkerink
 • Maarten Uenk
 • Henk Klein Poelhuis

Het dagelijks bestuur bestaat uit Alfred Scholten: voorzitter, Manfred Keuper: secretaris, en Wim Pardijs: penningmeester.

De coöperatie heeft circa 190 leden. Deze betalen € 50,- contributie per jaar. Voor de leden wordt meestal in april een ledenvergadering met aansluitend een lezing georganiseerd. In het najaar kunnen leden deelnemen aan de jaarlijkse excursie. Het beleid van PAN is erop gericht het aantal leden te vergroten.