De coöperatieve vereniging is opgericht voor de praktische uitvoering van natuur- en landschapsonderhoud. Ongeveer 16 leden, overwegend agrariërs, voeren als zelfstandig ondernemer werk uit in opdracht van de coöperatieve vereniging. De overige leden zijn over het algemeen potentiële opdrachtgevers van PAN, eigenaren dus van landschapselementen, bos of natuur. De coöperatieve vereniging heeft een algemeen en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit 9 leden die afgevaardigd zijn door de landbouworganisatie LTO, de wildbeheereenheden, de werkgroep landgoedeigenaren en het platform Natuur en Landschap Oost-Achterhoek. Momenteel bestaat het algemeen bestuur uit de volgende personen:

  • Henk Berenschot, 
  • Wilbert Beernink
  • Bert Geessink, 
  • Robert Lammers, 
  • Jan Makkink, 
  • Alfred Scholten,
  • Wim Tervoert, 
  • Maarten Uenk,
  • Rina te Winkel-Grievink.

Het dagelijks bestuur bestaat uit Alfred Scholten: voorzitter, Robert Lammers: secretaris, en Jan Makkink: penningmeester.

De coöperatieve vereniging heeft circa 160 leden. Deze betalen € 50,- contributie per jaar. Voor de leden wordt meestal in april een ledenvergadering met aansluitend een lezing georganiseerd. In het najaar kunnen leden deelnemen aan de jaarlijkse excursie. Het beleid van PAN is erop gericht het aantal leden te vergroten.