• solitaire-eik-ruurlo.jpg
  • de-krim-2.jpg

Stichting PAN wil een bijdrage leveren aan het instandhouden van oude landgoederen d.m.v. advies en het zoeken naar nieuwe economische dragers. PAN richt zich hierbij op oude landgoederen met een relatief groot oppervlak en oude, vaak monumentale bebouwing. Met name het onderhoud aan deze bebouwing stuit dikwijls op financiële problemen. 

In de omgeving van Winterswijk komen ruim 100 NSW-landgoederen voor. NSW staat voor Natuurschoonwet. Een NSW-landgoed is minimaal 5 hectare groot en bestaat voor minimaal 30% uit natuur, bos en houtopstanden zoals houtwallen. De NSW-status biedt bepaalde fiscale voordelen.
Voor agrariërs die stoppen met hun bedrijf kan het aanleggen van nieuwe natuur en het oprichten van een NSW-landgoed aantrekkelijk zijn in meerdere opzichten. In bepaalde gevallen kan het oprichten van een landgoed gecombineerd worden met de bouw van een landhuis met allure.