De Stichting PAN heeft in het Vosseveld ten oosten van Winterswijk een perceel bos en het aangrenzende weiland aan kunnen kopen met behulp van een bijdrage uit het Roelvinkfonds. Het weiland is omgevormd in natuur met behulp van de Subsidieregeling Natuurbeheer, een onderdeel van Programma Beheer. De nieuwe natuur is in 2007 aangelegd in de vorm van 2 poelen, schraal grasland, struweel en een vleermuiskelder. De Stichting PAN wil dit terrein voor educatieve doeleinden beschikbaar gaan stellen.

Bestuursleden van PAN bezig met het planten van boompjes en struiken in het gebied Kemperspoelen

Bestuursleden van PAN bezig met het planten van bomen struiken in het gebied Kemperspoelen

 vosseveld