• de-maandag-sbb-2.jpg
  • ratum-1.jpg

De Stichting PAN heeft in het Vosseveld ten oosten van Winterswijk een perceel bos en het aangrenzende weiland aan kunnen kopen. Het weiland is omgevormd in natuur. Deze nieuwe natuur is in 2007 aangelegd in de vorm van 2 poelen, schraal grasland, struweel en een vleermuiskelder. De resultaten van het beheer zijn, dat in de afgelopen 15 jaar veel rode lijstsoorten vogels, insecten en planten zich hebben gevestigd op het terrein en in de poelen. De Stichting PAN stelt het terrein (onder voorwaarden) beschikbaar voor educatieve doeleinden.

Bestuursleden van PAN bezig met het planten van boompjes en struiken in het gebied Kemperspoelen

Bestuursleden van PAN bezig met het planten van bomen struiken in het gebied Kemperspoelen

 vosseveld