• t-kreil-6.jpg
  • houtwallen-corle-1.jpg
  • buskersbos-2.jpg
  • IMG_0547.jpg

PAN kan u adviseren over de volgende onderwerpen:

  • Beheer van landschapselementen als houtwallen en -singels, bosjes, heggen hagen en struwelen, poelen, hoogstamboomgaarden en erfbeplantingen.
  • Aanleg van landschapselementen als houtwallen en -singels, bosjes, heggen, hagen en struwelen, poelen, hoogstamboomgaarden en erfbeplantingen.
  • Randenbeheer en natuurvriendelijk beheer van cultuurgronden.
  • Beheer van bos en natuur.
  • Natuurontwikkeling en aanleg van nieuw bos.
  • Landgoederen, zowel bestaande als op te richten landgoederen.
  • Subsidies. 

Wilt u werk door PAN uit laten voeren, of wilt u advies inwinnen, dan kunt u ons een e-mail sturen of telefonisch contact opnemen met één van de coördinatoren.