• IMG_0900.jpg
  • IMG_0510.jpg
  • IMG_0870.jpg
  • sdc10839.jpg
  • hakhout.jpg
  • IMG_9348.jpg

Ten behoeve van de projectcoördinatie werkt PAN met een projectenlijst waarop de projecten doorlopend genummerd zijn. Niet alle projecten op deze lijst zijn uitgevoerd, naar schatting valt 10% van de projecten af bijvoorbeeld doordat ze niet haalbaar bleken. Daar staat tegenover dat er ook projecten onder hetzelfde projectnummer jaarlijks terugkomen. Een aantal van deze projecten bestaat weer uit meerdere deelprojecten zodat we jaarlijks op veel verschillende locaties in het gebied aan het werk zijn.

De projecten die PAN uitvoert zijn zeer divers. De ‘core-business’ is aanleg en onderhoud van landschapselementen zoals houtwallen en –singels, poelen, bosjes, sloten en slootkanten, afrasteringen, hoogstamboomgaarden en erfbeplantingen. De laatste jaren worden ook projecten uitgevoerd op het gebied van bosonderhoud en het aanleggen van nieuwe bossen en natuur. Incidenteel worden ook werkzaamheden uitgevoerd als plantsoenonderhoud, het maken en plaatsen van eikenhouten weidehekken, het maken van bruggetjes voor wandelaars, het plaatsen van borden, het maken en plaatsen van putpalen, herstellen van cultuurhistorische (landschaps) elementen zoals b.v. grafheuvels en het verrichten van metingen voor onderzoeksinstituten. Ook leveren wij haardhout, gekloofde eiken palen en rondhout.