Al een tijdje heeft de PAN geen nieuwsbrief meer gemaakt. Dit betekent niet dat er geen nieuws te melden is, integendeel. Er is veel gebeurd de laatste jaren. Dit was wellicht ook de reden dat er geen nieuwsbrief meer gepubliceerd is. Het werk voor het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer is in volle gang.

De eerste jaren kwamen we nogal wat hobbels tegen. Dit begint langzamerhand beter te worden. Zowel in de gemeente Winterswijk als in de gemeente Aalten wordt volop gebruik gemaakt van de landschapsregeling waarin de aanleg van diverse landschapselementen met subsidie uitgevoerd wordt.

In de komende nieuwsbrieven willen we u weer beter op de hoogte houden wat er speelt en waar de PAN mee bezig is. 

Lees hier de Nieuwsbrief Winter 2020.

 

Coronavirus

Het coronavirus krijgt steeds meer impact op ons allen. Ook voor de PAN heeft dit consequenties. Dit betekent dat er tijdelijk een aantal wijzigingen cq. aanpassingen in de werkwijze van de PAN gehanteerd worden.

Voor het werk van de VALA m.b.t. de schouw: er worden voorlopig geen schouwwerkzaamheden uitgevoerd.

Afspraken met deelnemers: voorlopig worden er geen afspraken bij deelnemers thuis of op het PAN kantoor in Meddo gemaakt. We proberen alles telefonisch af te handelen, en sturen bv. contracten, waar een paraaf of handtekening op moet, per post met retourenvelop.

Wat betreft het zaaizaad voor de akkerranden: de zaadmengsels wegen we af en delen we net als voorgaande jaren uit. De pakketjes worden afgeleverd zonder dat er fysiek contact nodig is.

Voor andere zaken zullen wij ons zoveel mogelijk aan de richtlijnen van het RIVM houden.