Petra Stein-Overhaart heeft haar werkzaamheden voor de PAN m.i.v. augustus beëindigd. Wij bedanken haar voor alles wat zij voor de PAN heeft gedaan en betekend en wensen haar voor de toekomst alle goeds.

Via deze website zullen we u op de hoogte houden van eventuele veranderingen die dat met zich meebrengt. 

Maaien in combinatie met reekalveren zoeken
In de maanden mei en juni worden de reekalfjes geboren. Reegeiten leggen hun kalveren graag in hoog gras, vooral op percelen waar het weiland grenst aan bosschages.
Het voorkomen dat deze kalveren bij het maaien van het gras sneuvelen, kost enige organisatie die staat of valt met de medewerking tussen de grondeigenaren, de loonwerkers en de jagers binnen de wildbeheereenheden (WBE’s).
In het werkgebied van de PAN zijn 2 WBE’s actief die grondeigenaren graag ondersteunen in het zoeken naar reekalveren. Zowel WBE Aalten als WBE Winterswijk beschikken ieder over een droneteam dat bestaat uit vrijwilligers waarop een beroep kan worden gedaan als er sterke vermoedens zijn over de aanwezigheid van reekalveren voorafgaand aan het maaien.
De contactpersonen/aanspreekpunten van deze droneteams zijn:
- werkgebied Aalten: Joost Ormel, tel. 06 - 2274 3135;
- werkgebied Winterswijk: Willy Kruisselbrink, tel. 06 - 4858 2680.

De PAN heeft er een nieuwe coördinator bij: Niek Heijink. Hij zal zich voornamelijk bezig houden met het agrarisch natuurbeheer. Niek is ongeveer 8 uur per week beschikbaar voor de PAN en zal dit vooral op de donderdag doen. Hieronder stelt hij zich voor:

Mijn naam is Niek Heijink, ik ben 30 jaar oud en woon samen met mijn vriendin Alexandra in Aalten. Ik heb samen met mijn ouders een melkveebedrijf in Lintelo. We hebben 120 melkkoeien, 64 hectaregrond, waarvan een groot gedeelte gras, een beetje mais en gerst.

We hebben ook wat natuur in beheer, dit is onder gebracht bij de VAL. Daarnaast geef ik 1 middag in de week praktijkles op de boerderij aan leerlingen van het Zone-College.

Ik ben actief als voorzitter van de Stichting Survival Dinxperlo en doe ik bestuurswerk voor de Coöperatie CRV. Ik sport 2 á 3 keer in de week voor de survival en buiten de Corona om zoek ik graag de gezelligheid op bij vrienden en kennissen.

 nickheijnink300

Klik op de illustratie voor een grotere versie in een nieuw venster.

 

Al een tijdje heeft de PAN geen nieuwsbrief meer gemaakt. Dit betekent niet dat er geen nieuws te melden is, integendeel. Er is veel gebeurd de laatste jaren. Dit was wellicht ook de reden dat er geen nieuwsbrief meer gepubliceerd is.

Het werk voor het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer is in volle gang. De eerste jaren kwamen we nogal wat hobbels tegen. Dit begint langzamerhand beter te worden.

Zowel in de gemeente Winterswijk als in de gemeente Aalten wordt volop gebruik gemaakt van de landschapsregeling waarin de aanleg van diverse landschapselementen met subsidie uitgevoerd wordt.

 WhatsApp Image 2021 03 04 at 21.45.24

  

Lees hier de Nieuwsbrief Winter 2020. (op 'lees hier' klikken)

 

I 

Coronavirus

Inmiddels is het jaar 2020 en de eerste helft van 2021 voorbij, maar helaas kunnen we dat nog niet zeggen van het Coronavirus.

De jaarvergadering hadden we in oktober 2020 willen houden, maar de tweede golf gooide roet in het eten. Door de derde/vierde golf valt onze planning wat betreft de jaarstukken ook telkens in het water. We hopen dat we in het najaar een ledenvergadring kunnen houden, maar in deze tijd is niets zeker wat dat betreft. 

Voor het werk van de VALA m.b.t. de schouw zullen er voorlopig geen schouwwerkzaamheden uitgevoerd worden.

Afspraken met deelnemers: voorlopig worden er geen afspraken bij deelnemers thuis of op het PAN kantoor in Meddo gemaakt. We proberen alles telefonisch af te handelen, en sturen bv. contracten, waar een paraaf of handtekening op moet, per post met retourenvelop.

Voor andere zaken zullen wij ons zoveel mogelijk aan de richtlijnen van het RIVM houden.