Vanaf januari werkt Jolanda Hijink voor de PAN. Zij houdt zich bezig met de administratieve werkzaamheden. Jolanda heeft haar eigen administratie kantoor en woont en werkt in Winterswijk-Ratum. 

Maaien in combinatie met reekalveren zoeken
In de maanden mei en juni worden de reekalfjes geboren. Reegeiten leggen hun kalveren graag in hoog gras, vooral op percelen waar het weiland grenst aan bosschages.
Het voorkomen dat deze kalveren bij het maaien van het gras sneuvelen, kost enige organisatie die staat of valt met de medewerking tussen de grondeigenaren, de loonwerkers en de jagers binnen de wildbeheereenheden (WBE’s).
In het werkgebied van de PAN zijn 2 WBE’s actief die grondeigenaren graag ondersteunen in het zoeken naar reekalveren. Zowel WBE Aalten als WBE Winterswijk beschikken ieder over een droneteam dat bestaat uit vrijwilligers waarop een beroep kan worden gedaan als er sterke vermoedens zijn over de aanwezigheid van reekalveren voorafgaand aan het maaien.
De contactpersonen/aanspreekpunten van deze droneteams zijn:
- werkgebied Aalten: Joost Ormel, tel. 06 22 74 31 35
- werkgebied Winterswijk: Willy Kruisselbrink, tel. 06 48 58 26 80.

Vanuit de VALA werkt John ter Heegde als coördinator voor de PAN. Hij werkt ook voor de VALA en voor de VAN Berkel & Slinge in Eibergen, dus is goed bekend met de werkzaamheden binnen een agrarische natuurvereniging. 

Een zonnebloemlint in de hele Achterhoek, meer dan alleen mooi

Niet alleen mooi voor ons mensen maar vooral voor bijen, insecten en vogels. Zo helpen wij de biodiversiteit een handje. We vergroten dan meteen de landschappelijke waarde en belevingswaarde van het landschap. En niet onbelangrijk: we betrekken burgers bij de inrichting van ons mooie buitengebied en onze agrariërs verbreiden hun blik van agrarisch beheer naar natuurbeheer.

kijk voor meer informatie op:

https://zonnebloemlint.nl/

Vogel- en vlinderexcursies in Winterswijk

Bent u geïnteresseerd in de vogels en vlinders van het Achterhoekse cultuurlandschap? De Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA) organiseert in juni maar liefst twee gratis excursies rondom Winterswijk waarin deze soorten centraal staan.

De vereniging viert dit jaar haar 10-jarig jubileum en organiseert allerlei gratis activiteiten voor boeren, burgers en buitenlui. Zo ook een vogelexcursie op woensdagochtend 1 juni en een vlinderexcursie op zaterdagmiddag 25 juni, beiden in het buitengebied van Winterswijk. De vogelexcursie start al om 7 uur, alleen voor vroege vogels dus!

Onder leiding van ecoloog Jan Stronks maakt u een wandeltocht van circa 2,5 uur. U krijgt daarbij uitleg over de optimale leefomgeving van specifieke soorten, het beheer daarvan en uiteraard het daadwerkelijk (leren) herkennen van kenmerkende vogels en vlinders.

Online aanmelden

Als u wilt deelnemen aan een of beide excursies, of aan een van de andere activiteiten die VALA dit jaar organiseert, dan kunt u zich aanmelden via de pagina Activiteiten op www.de-vala.nl. Tevens is op dezelfde pagina te lezen welke activiteiten er meer georganiseerd zijn.

 

Nieuwsbrief

Al een tijdje heeft de PAN geen nieuwsbrief meer gemaakt. Dit betekent niet dat er geen nieuws te melden is, integendeel. Er is veel gebeurd de laatste jaren. Dit was wellicht ook de reden dat er geen nieuwsbrief meer gepubliceerd is.

Het werk voor het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer is in volle gang. De eerste jaren kwamen we nogal wat hobbels tegen. Dit begint langzamerhand beter te worden.

Zowel in de gemeente Winterswijk als in de gemeente Aalten wordt volop gebruik gemaakt van de landschapsregeling waarin de aanleg van diverse landschapselementen met subsidie uitgevoerd wordt.

   

Lees hier de Nieuwsbrief Winter 2020. (op 'lees hier' klikken)