Al een tijdje heeft de PAN geen nieuwsbrief meer gemaakt. Dit betekent niet dat er geen nieuws te melden is, integendeel. Er is veel gebeurd de laatste jaren. Dit was wellicht ook de reden dat er geen nieuwsbrief meer gepubliceerd is.

Het werk voor het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer is in volle gang. De eerste jaren kwamen we nogal wat hobbels tegen. Dit begint langzamerhand beter te worden.

Zowel in de gemeente Winterswijk als in de gemeente Aalten wordt volop gebruik gemaakt van de landschapsregeling waarin de aanleg van diverse landschapselementen met subsidie uitgevoerd wordt.

In de komende nieuwsbrieven willen we u weer beter op de hoogte houden wat er speelt en waar de PAN mee bezig is. 

Lees hier de Nieuwsbrief Winter 2020. (op 'lees hier' klikken)

 

In memoriam Theo Schuurmans

Theo S. foto2Afgelopen 16 maart kregen we het zeer droevige bericht dat Theo Schuurmans op veel te jonge leeftijd is overleden.
Theo runde samen met zijn vrouw hun melkveebedrijf aan de Oostendorperdiek in Meddo. Daarnaast was hij vanaf de oprichting van de Coöperatieve Vereniging PAN in 1998 als opdrachtnemer werkzaam. Een groot deel van de tijd was hij de voorman van een werkploeg. Samen met de andere werkploegleden werkte hij fanatiek in het landschap. Vooral zaagwerk en het verhandelen van hout vond Theo mooi werk. Daarvoor was hij dan ook vaak de drijvende kracht: verschillende zaagprojecten voor het waterschap, maar ook bij particulieren, Theo was hiervoor de contactpersoon. Theo was een harde werker die zijn afspraken na kwam. Hij durfde zaken op te pakken waar anderen dit liever niet deden. Dit gaf uiteraard wel eens discussie hetgeen voor het werk zeker niet nadelig was. Door zijn contacten met het waterschap bracht hij voor de PAN veel werk binnen. Hij had oog voor natuur en door zijn werk aan de watergangen had hij o.a. in de gaten waar de ijsvogels hun nest hadden.
Nadat Theo ziek was geworden, wat helemaal niet bij hem paste, bleef hij optimistisch. Zoals zijn collega werkploegleden ook al aangaven: Theo was een boom van een kerel, je verwachtte niet dat deze boom geveld kon worden, maar het tegendeel bleek, zo triest als het is, toch de waarheid.
We zullen Theo op vele manieren missen.

 

Coronavirus

Het coronavirus krijgt steeds meer impact op ons allen. Ook voor de PAN heeft dit consequenties. Dit betekent dat er tijdelijk een aantal wijzigingen cq. aanpassingen in de werkwijze van de PAN gehanteerd worden.

De jaarvergadering, meestal in april of mei, wordt tot nader bericht uitgesteld.

Voor het werk van de VALA m.b.t. de schouw: er worden voorlopig geen schouwwerkzaamheden uitgevoerd.

Afspraken met deelnemers: voorlopig worden er geen afspraken bij deelnemers thuis of op het PAN kantoor in Meddo gemaakt. We proberen alles telefonisch af te handelen, en sturen bv. contracten, waar een paraaf of handtekening op moet, per post met retourenvelop.

Wat betreft het zaaizaad voor de akkerranden: de zaadmengsels wegen we af en delen we net als voorgaande jaren uit. De pakketjes worden afgeleverd zonder dat er fysiek contact nodig is.

Voor andere zaken zullen wij ons zoveel mogelijk aan de richtlijnen van het RIVM houden.