Maaien in combinatie met reekalveren zoeken
In de maanden mei en juni worden de reekalfjes geboren. Reegeiten leggen hun kalveren graag in hoog gras, vooral op percelen waar het weiland grenst aan bosschages.
Het voorkomen dat deze kalveren bij het maaien van het gras sneuvelen, kost enige organisatie die staat of valt met de medewerking tussen de grondeigenaren, de loonwerkers en de jagers binnen de wildbeheereenheden (WBE’s).
In het werkgebied van de PAN zijn 2 WBE’s actief die grondeigenaren graag ondersteunen in het zoeken naar reekalveren. Zowel WBE Aalten als WBE Winterswijk beschikken ieder over een droneteam dat bestaat uit vrijwilligers waarop een beroep kan worden gedaan als er sterke vermoedens zijn over de aanwezigheid van reekalveren voorafgaand aan het maaien.
De contactpersonen/aanspreekpunten van deze droneteams zijn:
- werkgebied Aalten: Joost Ormel, tel. 06 22 74 31 35
- werkgebied Winterswijk: Willy Kruisselbrink, tel. 06 48 58 26 80.