Op 11 november 2022 vierde de PAN haar 25-jarig jubileum. Dit vond plaats in het verenigingsgebouw in Kotten-Winterswijk. Het jubileum werd gevierd met een goed bezocht symposium. Aansluitend was er een receptie. De Achterhoek kent 6 agrarische natuurverenigingen die allen werken aan beheer en herstel van landschap en natuur in het kleinschalige cultuurlandschap. Als buurvereniging van de PAN schonk de VAL (Vereniging Agrarisch Landschap) die middag de jubilaris een Honingboom. Deze zou geplant worden op de grens van de werkgebieden van beide verenigingen, wat ook de grens vormt tussen de gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek. Een mooie plek werd gevonden op het groenteteeltbedrijf van de familie Smits in de Heurne, dat precies gelegen is op die grens.

Planten Honingboom

V.l.n.r. Robert Lammers, Gert Smits, Theo Nieuwenhuis, Alfred Scholten, Edwin Smits en Rob Geerts

Op 12 december is de boom geplant, een Honingboom (Styphnolobium japonicum). Honingboom is afgeleid van de naar honing geurende witte bloemen, die veel insecten aantrekken. De boom bloeit in de late zomer, een tijd waarin maar weinig bomen bloeien. Het is een sterke boomsoort die weinig aantastingen kent en wordt regelmatig aangeplant als laan of parkboom. Naast de parkeerplaats bij Landwinkel Groenten & Fruit van de familie Smits in de Heurne heeft deze boom een mooie plek gekregen. Over een paar jaar zal deze rijkelijk bloeien en kunnen bezoekers van de winkel genieten van deze prachtige boom. Afgelopen woensdag 25 januari werd door de voorzitter van de VAL Theo Nieuwenhuis de boom officieel overhandigd aan voorzitter van de PAN Alfred Scholten.