De agrarische natuurverenigingen in de Achterhoek gaan ook dit jaar weer een bijdrage leveren aan de biodiversiteit en aan het landschap door de aanleg van randen met zonnebloemen langs maisvelden. U kunt hier een bijdrage aan leveren door een donatie te doen via zonnebloemlintachterhoek.nl .