Met het project ‘Stone-gaard’ zijn we opzoek naar nieuwe leefgebieden voor de steenuil. Deze voor de buitengebieden van Winterswijk zo kenmerkende vogel, voelt zich thuis op en rond erven. Met ongeveer 210  paar is Winterswijk een belangrijk kerngebied in Nederland.  De steenuil komt in alle buurtschappen verspreid voor, maar met name in Corle en Miste zijn kansen om het aantal broedpaar te vergroten.

Bij het vergroten van het leefgebied van de steenuil, werkt de gemeente Winterswijk samen met de steenuilenwerkgroep Winterswijk en Particulier Agrarisch Natuurbeheer (PAN).

Maak je erf steenuil-proof

Heb je een erf en mag de steenuil jouw nieuwe buur worden? Dan bieden wij kosteloos een steenuilen-pakket aan. Afhankelijk van de situatie bestaat deze uit een steenuilenkast en/of fruitbomen. Vanuit de gemeentelijke en provinciale regeling Landschap en Biodiversiteit is een budget beschikbaar gesteld.

Vergroten van de biodiversiteit

Boerenerven met boomgaarden, schuren en ‘rommelhoekjes’ vormen van oudsher belangrijke leefgebieden voor steenuilen. In oude bomen vinden ze een geschikte holte om in te broeden en de grote variatie aan prooidieren in de boomgaard (muizen, kevers, rupsen, wormen, vogels) zorgt voor voldoende voedsel. Daarnaast bieden boomgaarden, schuurtjes en steenuilenkasten tal van schuil- en rust mogelijkheden.

De aanplant van een hoogstamboomgaard en het plaatsen van kasten is niet alleen gunstig voor de steenuil, maar draagt ook bij aan de verbetering van de biodiversiteit. Bloeiende fruitbomen zijn bovendien een lust voor het oog.

Ben je nieuwsgierig en wil je meer weten?

Op maandag 2 oktober organiseren wij een informatiebijeenkomst waarin we het project toelichten en je je kunt opgeven om mee te doen. De bijeenkomst is in Venemansmolen van 19:30 – 21:00.

Doe je mee? Meld je graag aan!

Ben je geïnteresseerd? Meld je dan aan voor de bijeenkomst via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact PAN: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.