De jaarlijkse excursie voor leden en donateurs vond plaats op zondag 11 juni. 

Op het melkschapenbedrijf 'Kemperschaop' van Ewoud Verink was de ontvangst met koffie. Ewoud leidde de groep rond op zijn bedrijf en gaf een openhartige inkijk in de aantrekkelijke kanten, maar ook in de dilemma's en problemen van het hebben van een biologisch melkschapenbedrijf.

Vervolgens ging de excursie naar de nabijgelegen Kemperspoelen, het natuurgebiedje dat al sinds 2007 in eigendom is van- en in beheer is bij de PAN. Excursieleider Jan Stronks vertelde over de planten en dieren die sinds de omzetting naar natuur hebben gevestigd in het gebiedje. 

Het resultaat na 15 jaar zorgvuldig beheer is, dat een groot aantal rode lijstsoorten in het gebied te vinden is. Dit geldt zowel voor vogels zoals bijvoorbeeld de grauwe klauwier, maar ook voor vleermuizen, vlinders, amfibieĆ«n en planten zoals gevlekte orchis, welriekende nachtorchis, zonnedauw en diverse zeggesoorten.

De Kemperspoelen zijn een mooi voorbeeld van hoe zorgvuldig de PAN natuurbeheer uitvoert.