Op 18 oktober heeft PAN een vijftal BBB leden van de provinciale staten ontvangen voor een gesprek over de toekomst van het nieuwe natuurgebied ‘Schippersbeek’. Onderdeel van het bezoek was een wandeling door het gebied waarbij ecoloog Jan Stronks uitleg gaf.

Voorzitter Alfred Scholten van de coöperatie PAN maakte na afloop van de wandeling duidelijk dat PAN er naar streeft om het natuurgebied, dat momenteel eigendom is van de provincie, in lokale eigendom te krijgen, met lokaal, door agrariërs uitgevoerd beheer en met lokale ecologische begeleiding. Op deze manier kunnen Winterswijkse boeren, die via werk voor PAN al veel ervaring hebben met natuurbeheer, een extra stukje inkomen verwerven door hooilandbeheer en/of extensief akkerlandbeheer. Ook kunnen deze agrariërs dan makkelijker de doelen voor de zogenaamde eco-regeling realiseren. De eco-regeling is door de overheid in het leven geroepen om de landbouwsector te laten bijdragen aan het verbeteren van klimaat, bodem en lucht, water, landschap en biodiversiteit.

In Winterswijk wordt al geruime tijd druk overleg gevoerd over de zogenaamde ‘Gebiedsgerichte Aanpak’, in het kader daarvan willen provincie, gemeente en waterschap een plan maken voor de toekomst van het gebied. PAN is van mening dat het lokaal beheren van de nieuwe natuur een prachtig voorbeeld kan zijn van een werkelijk ‘Gebiedsgerichte Aanpak’.

BBB-statenlid en Winterswijker Marcel Roerdink sprak tijdens het gesprek na afloop van de excursie namens de BBB delegatie begrip en steun uit voor het doel dat PAN met de nieuwe natuur nastreeft.

Jan Stronks en Henk Wikkerink geven uitleg