Nieuws

De agrarische natuurverenigingen in de Achterhoek leveren ook in 2024 weer een bijdrage aan de biodiversiteit en aan het landschap door de aanleg van randen met zonnebloemen langs maisvelden. U kunt hier een bijdrage aan leveren door een donatie te doen via zonnebloemlintachterhoek.nl .

Er is dit jaar is weer ruim 10 km aan zonnebloemlint gezaaid in het werkgebied van de PAN.

Het is mede mogelijk gemaakt door het beschikbaar stellen van de zaaicombinatie van loonbedrijf Miste en het zonnebloemzaad van AGROWIN uit Goor/Miste.