De jaarlijkse excursie van de PAN op zondag 5 maart in het nieuwe natuurgebied ‘Schippersbeek’ heeft ondanks het natte weer toch 60 deelnemers getrokken.

Het Schippersbeekgebied is de laatste jaren stapsgewijs ingericht door het Waterschap Rijn en IJssel en de provincie Gelderland. Het natuurgebied is momenteel eigendom van de provincie, maar die is van plan om het terrein (vermoedelijk in 2026) te verkopen.

De PAN is van mening dat het hele gebied in Winterswijkse handen zou moeten komen en dat leden van de PAN het onderhoud zouden moeten doen, gebaseerd op een door lokale ecologen opgesteld beheerplan. Het beste is het volgens ons, als dit zou gebeuren in het kader van de Gebiedsgerichte Aanpak waarvoor het plan momenteel door provincie, waterschap, gemeente met inbreng van lokale partijen waaronder de PAN uitgewerkt wordt.

De excursie werd geleid door ecoloog Jan Stronks en bioloog en vogelkenner Robert Kwak.

Bij de excursie waren ook de heemraden; Antoinet Looman (Water Natuurlijk) en Peter Schrijver (LTO), van het waterschap Rijn & IJssel aanwezig.

1Achterhoek TV maakte het volgende item over de excursie: https://www.youtube.com/watch?v=qgm6snkVPQk

In Achterhoek Nieuws verscheen een artikel dat te lezen is via de volgende link